Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Naureda Llagami

KRYETARE E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR    

Maksim Qoku

  N/KRYETAR I KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  

Fatmira Luli

ANËTARE E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR      

Medi Bici

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  

Brunilda Kadi

   ANËTARE E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Brikena Ukperaj

ANËTARE E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Erjon Muharremaj

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

Marçela Shehu

   ANËTARE E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  

Alban Toro

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Ilir Toska

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Dritan Hallunaj

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR