Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

 

Nr

Gjyqtari

Vendimarrja

Universiteti

Kohëzgjatja

 

LAURENT FUÇIA

Gjykata e Rrethit Vlorë

Vendimi nr. 321, datë 03.05.2013

Universiteti Jopublik “Albanian University”, Dega Berat dhe Fier

... nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të semestrit të II, të vitit akademik 2012-2013

 

ANDRI YMERI

Gjykata e Rrethit Shkodër

Vendimi nr. 322, datë 03.05.2013

Universiteti Jopublik “Argenti”, Shkodër

… nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të semestrit të II, të vitit akademik 2012-2013

 

FUAT VJERDHA

Gjykata e Apelit Shkodër

Vendim Nr. 365, datë 18.09.2013

Kolegjit Profesional "Argenti" (Fakulteti i Drejtësisë, dega juridik), Shkodër

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të semestrit të II, të vitit akademik 2013-2014

 

ASTRIT KALAJA

Gjykata e Apelit Shkodër

Vendim Nr. 366, datë 18.09.2013

Kolegjit Profesional "Argenti" (Fakulteti i Drejtësisë, dega juridik), Shkodër

nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të semestrit të I, të vitit akademik 2013-2014

 

ILIR MUSTAFAJ

Gjykata e Rrethit Tiranë

Vendim Nr. 367, datë 18.09.2013

Shkollës së Magjistraturës, Tiranë Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës; Universitetit "Justiniani I", Tiranë.

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të semestrit të II, të vitit akademik 2013-2014

 

HYSNI DEMIRAJ

Gjykata e Apelit Tiranë

Vendim Nr. 395, datë 28.10.2013

Universitetit privat/Fakultetit jopublik "Akademia e Biznesit" Tiranë

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të semestrit të II, të vitit akademik 2013-2014

 

KLODIAN KURUSHI

Gjykata e Krimeve te Renda

Vendim Nr. 396, datë 28.10.2013

Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të semestrit të II, të vitit akademik 2013-2014

 

LUAN HASNEZIRI

Gjykata e Krimeve te Renda

Vendim Nr. 397, datë 28.10.2013

Institucionit të Arsimit të Lartë Jopublik "Albania University" dhe "Akademia e Biznesit".

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të semestrit të II, të vitit akademik 2013-2014

 

SOKOL NGRESI

Gjykata e Apelit Vlore

Vendim Nr. 398, datë 28.10.2013

Universitetit Jopublik "PAVARËSIA" në Vlorë dhe në Fakultetin e Drejtësisë, në Universitetin Shtetëror Tiranë.

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të semestrit të I, të vitit akademik 2013-2014

 

ERJON BANI

Gjykata e Rrethit Tiranë

Stazh prof

Vendim Nr. 399, datë 28.10.2013

Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës dhe Universitetit Jopublik "Kristal" Dega Farmaci.

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të semestrit të I, të vitit akademik 2013-2014

 

FIQIRETE MULLAJ

Gjykata e Apelit Tiranë

Vendim Nr. 426, datë 20.12.2013

Universitetit jopublik "Akademia e Biznesit" Tiranë.

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të semestrit të I, të vitit akademik 2013-2014

 

NURJETA TAFA

Gjykata e Rrethit Tiranë

Stazh prof

Vendim Nr. 425, datë 20.12.2013

Universitetit Jopublik "Albanian University" Tiranë.

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të kësaj veprimtarie, brenda vitit akademik 2013-2014

 

GENTI DOKOLLARI

Gjykata e Rrethit Tiranë

Stazh prof

Vendim Nr. 423, datë 20.12.2013

Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës dhe Universitetit Jopublik "Albanian University" filiali Tiranë dhe filiali Berat

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në muajin shkurt 2014

 

REZARTA MATAJ

Gjykata e Rrethit Tiranë

Vendim Nr. 424, datë 20.12.2013

Universitetit Jopublik "Luarasi" Tiranë

… nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të vitit akademik 2013-2014

 

FATRI ISLAMAJ

Gjykata e Rrethit Tiranë

Vendim Nr. 428, datë 20.12.2013

Universitetit Jopublik "BEDER" Tiranë

… nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të vitit akademik 2013-2014

 

AMARILDO LAÇI

Gjykata e Apelit Krimet e Renda

Vendim Nr. 427, datë 20.12.2013

Shkollës së Magjistraturës,

Universitetit Jopublik "Albanian University"

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në muajin shkurt 2014