Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Korniza Ligjore

Korniza Ligjore

Në këtë hapesire do të gjeni ligje dhe akte nenligjore ku ne te cilat bazohet dhe lidhet veprimtaria e Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

Nënkategori

Sistemi i Vlerësimit

Sistemi i Vlerësimit

Në këtë hapësirë mund të konsultoheni me aktet normative që rregullojnë sistemin e vlerësimit të gjyqtarëve, si dhe anekset përkatëse.

Shiko artikujt ...