Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Mbi veprimtarinë e Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë për vitin kalendarik 2013

Raporti Vjetor mbi veprimtarinë e Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë për vitin kalendarik 2013