Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Mbi ushtrimin e veprimtarisë së mësimdhënies nga Gjyqtarët për vitin akademik 2012 - 2013

Më poshtë mund të gjeni Raportin Tematik mbi ushtrimin e veprimtarisë së mësimdhënies nga gjyqtarët për vitin akademik 2012 - 2013