Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Raporti “Mbi veprimtarinë e Këshillit të Lartë të Drejtësisë për vitin 2013”

Më poshtë mund të gjeni Raportin “Mbi veprimtarinë e Këshillit të Lartë të Drejtësisë për vitin 2013”