Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Raporti "Mbi dhunën në familje dhe masat e sigurimit për mbajtjen pa leje të armëve luftarake për periudhën 01.01.2011-30.06.2012

Me poshtë mund të gjeni Raportin e Kontrollit Tematik "Mbi dhunën në familje dhe masat e sigurimit për mbajtjen pa leje të armëve luftarake për periudhën 01.01.2011-30.06.2012