Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2013 kld

2013 kld

Komisioni i Fondit të Pyetje zhvilloi sot, më datën 04.01.2012, takimin e radhës në lidhje me përgatitjen e fondit të pyetjeve, në përputhje me programin e përcaktuar në ligjin përkatës. Bazuar në nenin 5 të shtojcës së ligjit Nr. 49/2012 "Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave Administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative", si dhe të nenit 7 të Vendimit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë Nr. 299/1, datë 30/11/2012 "Për procedurat e përzgjedhjes së kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë dhe të Apelit", Komisioni diskutoi në lidhje me sa vijon:

Në zbatim të ligjit Nr. 49/2012 "Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave Administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative", si dhe të Vendimit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë Nr. 299/1, datë 30/11/2012 "Për procedurat e përzgjedhjes së kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë dhe të Apelit", njofton kandidatët për gjyqtar në gjykatat administrative për sa më poshtë vijon:

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, pas informimit në lidhje me ngjarjen e rëndë të ndodhur ditën e sotme, datë 16.01.2013, ndaj gjyqtares së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, Mirela Mishgjoni, shpreh mbështetjen dhe solidaritetin ndaj saj dhe familjarëve të saj, duke dënuar me forcë këtë akt.

Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, z. Elvis Çefa, i drejton Zëvendëskryetarit të Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, pranë Kuvendit të Shqipërisë, Z. Fatmir Xhafaj një letër publike lidhur me shqetësimin e tij për zbatimin e Ligjit për Gjykatat Administrative.

Presidenti i Republikës hapi mbledhjen e sotme të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, datë 18.01.2013, me një mesazh të fortë solidariteti mbi ngjarjen e rëndë të ndodhur ndaj gjyqtares së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, Mirela Mishgjoni. Presidenti i Republikës shprehu besimin e plotë se autorët do të marrin përgjegjësitë ligjore nga organet kompetente.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë me Vendimin Nr.303/6/a, datë 18.01.2013, vendosi të rishpallë 4 (katër) vende vakante për inspektorë, pranë Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, përshëndet Drejtorinë e Policisë së Shtetit Vlorë dhe organet e tjera të hetimit për arrestimin për një kohë të shkurtër të agresorit ndaj gjyqtares së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, Mirela Mishgjoni.

Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Z. Elvis Çefa, Ministri i Drejtësisë, Z. Eduard Halimi dhe Avokati i Popullit, Z. Igli Totozani nënshkruan sot një memorandum bashkëpunimi ndërinstitucional, qëllimi i të cilit është referimi i rasteve dhe marrja e masave administrative ndaj funksionarëve të drejtësisë, sipas kompetencës të secilës palë, kur konstatohen shkelje të ligjit. Në fjalën përshëndetëse Zëvendëskryetari i KLD-së, Z. Elvis Çefa vuri theksin tek nevoja për rritjen e besueshmërisë së publikut ndaj gjykatave dhe ndaj autoriteteve shtetërore të inspektimit të tyre. Më tej z. Çefa u shpreh se:

Këshilli i Lartë i Drejtësisë zhvilloi sot, datë 14.02.2013, mbledhjen e radhës nën drejtimin e Presidentit të Republikës Bujar Nishani, mbi një axhendë ku ishin përfshirë disa çështje të rëndësishme për sistemin gjyqësor. Konkretisht:

Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Z. Elvis Çefa, i shoqëruar nga anëtari i KLD-së Z. Artan Broci, mori pjesë në zhvillimin e analizave vjetore të Gjykatave të Rretheve Gjyqësore Lushnje dhe Berat.

Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Z. Elvis Çefa, së bashku me anëtarin e KLD-së Z. Hysen Saliko, ka vijuar edhe sot pjesëmarrjen në zhvillimin e analizave vjetore të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, të Gjykatës të Apelit Durrës dhe të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë.
Në kuadër të zhvillimit të analizave vjetore të Gjykatave në vend, ku pasqyrohet puna një vjeçare e trupave gjyqësore përkatëse, Kryetarët e Gjykatave të sipërcituara raportuan mbi ecurinë e punës, numrin e çështjeve civile dhe penale, volumin e punës për secilin gjyqtar, si dhe mbi problematikat administrative.

Faqe 1 nga 7