Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Vende Vakant

Vende Vakant

Në këtë hapësirë do të gjeni shpalljet për vënde vakante në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe në Gjykatat e Shqipërisë .