Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Vendime të KLGJ

Vendime të KLGJ

Ne kete seksion mund te gjeni te Vendimet e KLGJ si dhe procesverbalet e mbledhjeve te grupuara sipas viteve.